EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Taller d'Arts Visuals

A l’assignatura de Taller d’Arts Visuals es posaran a l’abast recursos pel desenvolupament de formes de representació visual que permetin eixamplar l’abast de la percepció i conceptualització d’espais quotidians. A partir d’aquestes formes de representació s’activaran processos de creació generativa de propostes artístiques.

Codi

200666

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials ni coneixements previs específics.

Continguts de l’assignatura

A partir de la noció de paisatge com a transfiguració de l’espai per a dotar-lo d’un nou sentit es projectaran intervencions sobre espais reals per a dotar-los de 4 formes de paisatge.

Pel registre, concepció i producció de paisatges s’utilitzaran recursos de dibuix, escultura, fotografia, entorns digitals, instal·lacions, i performance.

Metodologia docent i activitats formatives

Classes teòriques d'aproximació al fons i forma dels temes a treballar. Classes de pràctiques de treball presencial de forma dirigida i no presencial de forma propositiva i supervisada. Avaluació continuada a través d'exercicis avaluables i no avaluables així com de dos exercicis puntuals a meitat i final de curs.

Avaluació

Programació de l'assignatura

Construcció microrelats audiovisuals. “CA2M”

A través de l'arxiu, de la construcció d'una identitat de l'escola sobre la base del material d'arxiu. “Identitad i memòria: Col·leccionables. La col·lecció Eina a Eina CA2M”

Espai canviant “CA2M”

Experiència en la construcció crítica d'imatges, universos personals i noves formes de mirar el quotidià. FOTOMATÓN en el qual partirem del mitjà fotogràfic per capturar imatges dins i fora de EINA per construir, de forma col·lectiva, un fanzine on reflexionar sobre el centre.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competències transversals

E I N A