EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Direcció d'Art

Creació tipogràfica és una assignatura optativa requerida per la menció de disseny gràfic.

Objectius formatius:

Codi

200678

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

El projecte consisteix a desenvolupar la direcció d'art d'un projecte amb aplicacions en múltiples suports, i treballar diferents elements en què hi haurà direcció d'art per al final aconseguir una imatge global coherent, identitària, i de factura definida.

Avaluació

Avaluació continua basada en el seguiment del desenvolupament dels projectes a través de correccions periòdiques i un lliurament finals.

Activitats d’avaluació

Realització d’un projecte en totes les seves fases:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A